Doelgericht aanbesteden

Het zwaartepunt van de aandacht bij de voorbereiding van een aanbesteding ligt vaak bij de eisen de men wil stellen, het programma van eisen. Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. Minstens zo belangrijk zijn de gunningssystematiek en de weging van beoordelingscriteria. Bij de voorbereiding is dit echter vaak een sluitpost en worden nog even 'snel' bepaald. Het model wordt van een andere aanbesteding gekopieerd en de weging wordt gevoelsmatig vastgelegd. Maar geeft een goed gevoel ook een goed resultaat?

Wilt u zeker weten dat het resultaat van uw aanbestedingsprocedure zal bijdragen aan uw organisatiedoelstellingen en dat u 'best value for taxpayers money' krijgt?

ClaerWater is uw adviseur voor een strategisch en transparant aanbestedingsproces.

Ik word vaak ingeschakeld bij complexe inkoopvraagstukken. Ik kan die oplossen, aanbesteden en contracteren. Zo wordt een product of dienst deskundig en zonder problemen ingekocht.

Gunning en contractmanagement

Samen met u stel ik een passend gunningssysteem op gebaseerd op uw organisatiedoelstellingen. Hierbij bepaalt u vooraf wat u aan kwaliteit wilt besteden.

Naast het opstellen van het gunningssysteem is het trainen van diegenen die de inschrijvingen gaan beoordelen cruciaal. Ik verzorg een training van uw beoordelaars aangepast aan uw situatie.

Door een zorgvuldige voorbereiding verloopt de beoordeling vlot en vrijwel altijd in consensus van alle beoordelaars.

Na gunning vormen de gehanteerde criteria de basis voor de KPI's en het contractmanagement.

Eventueel verzorg ik voor de juridische ondersteuning en advisering bij het contractmanagement.

Ik mocht onder andere de aanbestedingen verzorgen voor Rijkswaterstaat, gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Universiteit Leiden, Noorderpoort en het Carmelcollege.

Aanbestedingsspecialist nodig?

Heeft u vragen of wilt u graag uw aanbestedingsvraagstuk aan mij voorleggen?
Neemt u gerust contact met mij op.