Juridisch specialist voor uw organisatie

Sinds 2000 ben ik, Mark Morren, als inkopend jurist actief met Europees aanbesteden voor een keur aan inkopende overheidsinstellingen en organisaties.. In 2016 ben ik als zelfstandig jurist gaan werken en leg ik mij toe op het aanbesteden en contracteren van ICT producten en diensten. U kunt mij inschakelen voor het begeleiden van Europese aanbestedingen, opstellen van ICT-contracten.  Gelet op het steeds toenemende belang van databescherming adviseer en ondersteun ik ook bij privacy-vraagstukken.

Mijn achtergrond en ervaring

Sinds mijn studie rechten aan de Universiteit Utrecht groeide mijn passie voor het maken van contracten. Het geeft me veel voldoening om te beschrijven wat partijen willen bereiken. Daarbij rekening houdend met heldere beschrijving van wat partijen willen en een evenwichtige verdeling van risico’s.

Via een adviesbureau voor Europees aanbesteden ben ik het  aanbestedingsrecht en daarna overheidsinkoop ingerold. Inmiddels heb ik ruim twintig jaar ervaring in het doen van inkopen en het maken van contracten.

Ik word enthousiast van complexe trajecten waarbij goed formuleren en juridisch onderbouwen van groot belang zijn.

Het bereiken van uw doelen

Ik realiseer graag uw doelstellingen door u te ondersteunen bij het opstellen van een strategie voor uw inkooptraject, het uitvoeren van de aanbesteding en het contracteren van leveranciers die daadwerkelijk gaan bijdragen aan uw doelen.

Dit doe ik door mijn gecombineerde kennis van aanbestedingsrecht, inkoop en ICT-recht. Door alle afspraken goed vast te leggen, staat u bij problemen in uw recht.

 

Juridisch specialist nodig?

Heeft u vragen of wilt u graag uw ICT- of aanbestedingsvraagstuk aan mij voorleggen?
Neem gerust contact met mij op.